ម៉ាស៊ីនគិតលេខក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ by

ក្រដាសកាតុងធ្វើពីកាបូបមានតម្លៃប្រៀបធៀប

ម៉ាស៊ីនគណនាការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយ

តារាងធន់ទ្រាំនឹងសម្ភារៈ

ថ្ងៃសុក្រទី ០៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០ by

ការសិក្សាពេលវេលាផ្ទុករបស់ប្រតិបត្តិករ

ការគណនាវេចខ្ចប់លំនាំសម្រាប់ដបមូល

ការគណនាវេចខ្ចប់លំនាំសម្រាប់ដបការ៉េ

ការគណនា ROI

ថ្ងៃច័ន្ទទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ by
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?