ថ្នាំកូតបាញ់ដបដប DSC100

ថ្នាំលាបបាញ់ថ្នាំលាបថ្នាំបាញ់គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីស្រោបផ្ទៃដបដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពរអិលនិងពន្លឺនៃដបដែលបានព្យាបាល។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសារធាតុបន្ថែមនៅខាងក្នុងដបឬ preforms ព្រោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិនៃសម្ភារៈឡើយ។ ជារឿយៗសារធាតុបន្ថែមមានឥទ្ធិពលលើ

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?