ទែរម៉ូក្រាមនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងឆ្លងប្រទេសដែលត្រូវបានកប់ដែលបង្ហាញពីការចម្លងរោគនៅផ្ទៃក្រោមដែលបណ្តាលមកពីការលេចធ្លាយ

ការរាវរកការលេចធ្លាយបំពង់ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើក្នុងករណីខ្លះមានការលេចធ្លាយកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានរាវនិងឧស្ម័ន។ វិធីសាស្រ្តនៃការរាវរករួមមានការធ្វើតេស្តអ៊ីដ្រូសែនបន្ទាប់ពីការឡើងរឹងរបស់បំពង់និងការរកឃើញលេចធ្លាយកំឡុងពេលសេវាកម្ម។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?