ណ ២០០២

ថ្ងៃពុធទី ២២ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០ by
DPR200 - មនុស្សយន្តដំឡើងក្តារក្រដាសកាតុងធ្វើកេស

មនុស្សយន្តដំឡើងប៉ាឡែត

មនុស្សយន្តដំឡើងបណ្តុំនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផលិតក្តារក្រដាសកាតុងធ្វើកេសក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងអត្រាពី ១០ ទៅ ៣០ បំណែកក្នុងមួយម៉ោង។ អាចធ្វើកម្រាលឥដ្ឋគ្រប់ប្រភេទ - រហូតដល់ ៥៦ អ៊ីញ (១៤២២ ម។ ម) ការ៉េ។

ដាក់ស្លាកនៅក្រោម៖ ,
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?