ម៉ាស៊ីនឆែកឆេរគឺជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិឬដោយដៃសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យទម្ងន់ទំនិញវេចខ្ចប់។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការផលិតកម្មហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាថាទម្ងន់នៃកញ្ចប់ទំនិញគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់។ កញ្ចប់ណាមួយដែលនៅខាងក្រៅការអត់ធ្មត់ត្រូវបានយកចេញពីជួរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?