ឌីប៊ីប៊ី ១០០

ថ្ងៃច័ន្ទទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ by
DPB100 - ប្រអប់ប៉ាល

ប្រអប់ប៉ាឡែត

ជាមួយនឹងប្រអប់ចំណិតនេះអ្នកអាចដាក់ជង់លើតុដែលមានកម្ពស់ពេញ: សម្រាប់ដបវេចខ្ចប់ដែលអាចវេញបានឬជង់ដបដាក់ឥវ៉ាន់។ ហើយនៅតែរក្សាដបនិងកាបូបដែលការពារដោយមិនដំឡើងថ្លៃដើម។ សន្សំទំហំ!

ដាក់ស្លាកនៅក្រោម៖ ,
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?